Autor: obslegal_admin

Popełnienie nie każdego przestępstwa powoduje wszczęcie postępowania karnego. Organy ścigania nie dostrzegają niekiedy faktu popełnienia przestępstwa, bagatelizując informacje przekazywane przez zawiadamiających. Odpowiedzią na bierność organów ścigania jest subsydiarny akt oskarżenia, umożliwiający skierowanie sprawy wprost do sądu, pomimo niechęci prokuratury i policji.

Czytaj dalej