Windykacja należności

Kancelaria posiada bogate, ugruntowane wieloletnią praktyką, doświadczenie w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Pod pojęciem tym rozumiemy nie tylko dochodzenie wierzytelności w ramach postępowania polubownego, sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego, ale także doradztwo dotyczące wierzytelności, a w szczególności sporządzanie dla klienta informacji o stanie jego wierzytelności i możliwości skutecznego odzyskania należności.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują zarówno wierzytelności masowe jak i wierzytelności korporacyjne. Kancelaria posiada blisko 20-letnie doświadczenie w dochodzeniu należności pieniężnych należności pieniężnych m.in. na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy sekurytyzacyjnych, zagranicznych banków inwestycyjnych oraz prywatnych przedsiębiorców. Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w procesie wyceny i nabywania pakietów wierzytelności (due diligence) oraz ich prawnej obsługi.

Oferujemy obsługę na następujących etapach postępowania:

  • polubowne negocjacje z dłużnikiem (etap przedsądowy)
  • etap sądowy
  • etap egzekucyjny

W celu zmniejszenia formalności, a zarazem podniesienia skuteczności naszych działań, Kancelaria wykorzystuje autorski, specjalnie dedykowany do zarządzania wierzytelnościami, program informatyczny. Daje on możliwość sprawnego zarządzania pracą zespołu, terminami sądowymi i komorniczymi, a także weryfikacją podejmowanych działań.

Windykacja należności, pomimo wielu zawiłości prawnych, nie musi wcale oznaczać długotrwałego, kosztownego i pracochłonnego procesu. Powierzając obsługę swoich spraw Kancelarii, Klienci uzyskują gwarancję sprawnego i fachowego wsparcia. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna jest zawsze dostosowana do potrzeb konkretnego Klienta, dzięki czemu Kancelaria wykonuje swoje zadania maksymalnie szybko, natomiast koszt ponoszony przez Klienta ograniczany jest do minimum.