Prawo karne dla biznesu

Poziom skomplikowania prowadzenia działalności gospodarczej rośnie, nakładające się na siebie obowiązki wynikające z prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego powodują, że podejmowanie decyzji biznesowych przez kadrę zarządczą spółek oraz menagerów może wiązać się z rosnącym ryzykiem odpowiedzialności karnej lub finansowej. W ramach specjalizacji prawa karnego dla biznesu kancelaria świadczy stałe oraz interwencyjne doradztwo w zakresie postępowań karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych. Naszą pomoc udzielamy zarówno na przedpolu odpowiedzialności karnej, jak i w toku prowadzonych już postępowań karnych i karno-skarbowych. Wspieramy zarządy oraz rady nadzorcze w tworzeniu procedur, prowadzeniu śledztw wewnętrznych oraz compilance.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów spółek, przestępstw gospodarczych i karno-skarbowych, przestępstw korupcji managerskiej oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz white collar crimes.

W ramach specjalizacji prawa karnego dla biznesu oferujemy:

 1. działanie na przedpolu odpowiedzialności karnej, gdzie naszym celem jest przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym i skarbowym, podejmując działania wewnątrz struktury przedsiębiorstw;
  1. dokonujemy prawnokarnej oceny ryzyk prowadzonej działalności lub określonych transakcji, pomagając w ich minimalizacji i zabezpieczeniu;
  2. dokonujemy identyfikacji obszarów istotnych ryzyk odpowiedzialności osobistej, projektując podział odpowiedzialności pomiędzy członkami kadry zarządczej;
  3. projektujemy i wdrażamy procedury minimalizujące ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz zgłaszania nieprawidłowości;
  4. prowadzimy szkolenia z odpowiedzialności osobistej kadry zarządczej oraz zachowań w sytuacjach wysokiego ryzyka oraz sytuacjach kryzysowych;
 2. wsparcie oraz reprezentacja w toku postępowań przygotowawczych oraz sądowych, gdzie naszym celem jest korzystne dla naszych Klientów zakończenie tych postępowań:
  1. występujemy jako obrońcy oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych, a także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych;
  2. dobieramy taktykę procesową indywidualnie do potrzeb i wymagań danych klientów oraz prowadzonych przeciwko nim postępowań – w zależności od potrzeb działamy koncyliacyjnie lub konfrontacyjnie;
  3. w swoich działaniach dbamy o kwestie wizerunkowe, zdając sobie sprawę z konsekwencji ujawnienia trwających postępowań i ich wpływu na wizerunek przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności.

Kompleksowa obsługa spraw karno-gospodarczych i karno-skarbowych wymaga wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, dlatego na potrzeby konkretnych postępowań tworzymy zadaniowe grupy robocze, które wspierają osoby prowadzące postępowanie swoim doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego dla biznesu stale współpracują ze sobą eksperci z zakresu prawa i postepowania karnego, podatków, prawa handlowego oraz compilance. Wsparcia Kancelarii, w zależności od potrzeb, udzielają także detektywi oraz byli funkcjonariusze Policji, organów ścigania oraz urzędów skarbowych.