Specjalizacja

Prawo spółek

Prawo spółek

Specjalizacja z zakresu prawa spółek stanowi jedną z najważniejszych praktyk Kancelarii. Od lat współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi korporacjami, wspierając je w bieżącym funkcjonowania oraz procesach inwestycyjnych w Polsce i za granicą. Wspieramy dużych i małych, zapewniając indywidualne podejście, które możliwe jest dzięki długofalowej współpracy i zrozumieniu branż naszych Klientów. Zajmujemy się stałą oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, zapewniając bezpieczeństwo w prowadzeniu ich działalności. Dostarczamy niezbędnych informacji oraz wspieramy w procesach inwestycyjnych, wspierając współdziałanie pomiędzy naszymi Klientami.

Czym się zajmujemy?

Zespół Kancelarii od lat doradza i wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie funkcjonowania spółek. Wprowadzamy na polski rynek przedsiębiorców zagranicznych, doradzając w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności. Stale obsługujemy przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe z branży automotive, produkcyjnej, budowlanej, medycznej, rolnej oraz ubezpieczeniowej, a także inwestycyjnej. Zajmujemy się wsparciem zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich bieżącego funkcjonowania, przekształcenia oraz likwidacji. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach fuzji i przejęć, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata współpracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

W ramach specjalizacji prawa spółek oferujemy polskim i zagranicznym przedsiębiorcom pomoc i doradztwo prawne oraz podatkowe w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej obejmującej wsparcie:

  • od momentu rozpoczęcia działalności przez klientów, doradzając w wyborze właściwej formy prawnej oraz struktury korporacyjnej, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb naszych Klientów (tworzymy umowy, statuty oraz regulaminy działania zarządów i rad nadzorczych oraz umowy pomiędzy wspólnikami a spółkami);
  • na etapie bieżącej działalności, gdzie czuwamy nad zmianami w prawie, dostosowując rekomendacje do dynamiki tych zmian oraz przygotowujemy projekty uchwał, przeprowadzamy walne zgromadzenia oraz posiedzenia zarządów i rad nadzorczych;
  • przy sprawach związanych ze zbywaniem lub obciążaniem akcji lub udziałów, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego, sprzedażą i nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstw, zmian w umowach spółek lub statuach, umarzeniem akcji lub udziałów, ich przymusowym wykupem, a także zawieraniem umów z kadrą menadżerską, umów zakazu konkurencji, zachowania poufności, itp.;
  • na etapie przekształcenia, likwidacji oraz łączenia i podziału spółek;
  • w sprawach tworzenia na terytorium Polski oddziałów spółek zagranicznych oraz w ich bieżącym funkcjonowaniu;
  • przy wszelkiego rodzaju sprawach rejestrowych oraz w toku postępowań przed sądami rejestrowymi;
  • w toku realizacji projektów due diligence.

Niewątpliwą siłą Kancelarii jest jej multidyscyplinarność, którą osiągamy poprzez współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz fakt, że kancelaria od lat współpracuje z licznymi spółkami (przedsiębiorstwami) zagranicznymi. Dzięki temu jesteśmy wstanie zapewnić pomoc w realizacji dużych i skomplikowanych projektów wyłącznie w oparciu o zespół naszej Kancelarii. Pozwala nam to na zaoferowanie przedsiębiorcom bezpieczeństwa w ich bieżącej działalności.

Nasi specjaliści:

Jarosław Ogrodnik

Jarosław Ogrodnik

Radca Prawny, Partner
Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Radca Prawny, Partner