Specjalizacja

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawo medyczne obejmuje swoją regulacją zasad dotyczących funkcjonowania publicznej, jak i prywatnej opieki zdrowotnej, prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy, personelu medycznego, podmiotów leczniczych i innych podmiotów związanych z sektorem opieki zdrowotnej. Określą odpowiedzialność lekarzy za błędy medyczne, prawa pacjentów do informacji, prywatność i poufność danych medycznych, a także prawo do odmowy leczenia ze względów religijnych czy etycznych, regulacje dotyczące organów transplantacyjnych i wiele innych zagadnień.

Czym się zajmujemy?

Obsługa podmiotów leczniczych

 1. zakładanie podmiotów leczniczych
 2. przekształcanie, restrukturyzacja oraz likwidacja podmiotów leczniczych,
 3. rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. przygotowywanie dokumentów wewnętrznych wymaganych w działalności podmiotów leczniczych,
 5. RODO dla podmiotów medycznych (audyt i ocena ryzyka realizowane przez profesjonalną firmę – dapr.pl),
 6. reprezentacja w sporach sądowych wszelkich instancji oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 7. obrona podmiotów leczniczych i lekarzy w postępowaniach związanych ze zdarzeniem medycznym i tzw. błędem medycznym przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Wsparcie dla lekarzy

 1. reprezentacja w postepowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,
 2. ochrona dóbr osobistych,
 3. wsparcie w zakresie spraw pracowniczych,
 4. wparcie w sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasi specjaliści:

Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Radca Prawny, Partner
Joanna Mikucka

Joanna Mikucka

Radca Prawny