Specjalizacja

Prawo karne dla biznesu

Prawo karne gospodarcze i karno skarbowe

Poziom skomplikowania prowadzenia działalności gospodarczej rośnie, a nakładające się na siebie obowiązki wynikające z prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego powodują, że podejmowanie decyzji przez kadrę zarządczą spółek oraz menagerów może wiązać się z rosnącym ryzykiem odpowiedzialności karnej lub finansowej.

Czym się zajmujemy?

W ramach specjalizacji prawa karnego dla biznesu Kancelaria świadczy stałe oraz interwencyjne doradztwo w zakresie postępowań karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych. Naszej pomocy udzielamy zarówno na przedpolu odpowiedzialności karnej, jak i w toku prowadzonych już postępowań karnych i karno-skarbowych. Wspieramy zarządy oraz rady nadzorcze w tworzeniu procedur, prowadzeniu śledztw wewnętrznych oraz compilance. 

Wspieramy naszych klientów w zakresie: 

 1. odpowiedzialności karnej członków organów spółek;
 2. przestępstw gospodarczych i karno-skarbowych;
 3. przestępstw korupcji managerskiej oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 4. white collar crimes.

Jak możemy pomóc?

W ramach specjalizacji prawa karnego dla biznesu oferujemy:

działanie na przedpolu odpowiedzialności karnej, gdzie naszym celem jest przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym i skarbowym, podejmując działania wewnątrz struktury przedsiębiorstw; 

  • dokonujemy prawnokarnej oceny ryzyk prowadzonej działalności lub określonych transakcji, pomagając w ich minimalizacji i zabezpieczeniu;
  • dokonujemy identyfikacji obszarów istotnych ryzyk odpowiedzialności osobistej, projektując podział odpowiedzialności pomiędzy członkami kadry zarządczej; 
  • projektujemy i wdrażamy procedury minimalizujące ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz zgłaszania nieprawidłowości; 
  • prowadzimy szkolenia z odpowiedzialności osobistej kadry zarządczej oraz zachowań w sytuacjach wysokiego ryzyka oraz sytuacjach kryzysowych; 
  • wspieramy oraz reprezentujemy w toku postępowań przygotowawczych oraz sądowych, gdzie naszym celem jest korzystne dla naszych klientów zakończenie tych postępowań:
 • występujemy jako obrońcy oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych, a także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych; 
  • dobieramy taktykę procesową indywidualnie do potrzeb i wymagań danych klientów oraz prowadzonych przeciwko nim postępowań – w zależności od potrzeb działamy koncyliacyjnie lub konfrontacyjnie; 
  • w swoich działaniach dbamy o kwestie wizerunkowe, zdając sobie sprawę z konsekwencji ujawnienia trwających postępowań i ich wpływu na wizerunek przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności. 

Multidyscyplinarny zespół

Kompleksowa obsługa spraw karno-gospodarczych i karno-skarbowych wymaga wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, dlatego na potrzeby konkretnych postępowań tworzymy zadaniowe grupy robocze, które wspierają osoby prowadzące postępowanie swoim doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego dla biznesu stale współpracują ze sobą eksperci z zakresu prawa i postepowania karnego, podatków, prawa handlowego oraz compilance. Wsparcia kancelarii, w zależności od potrzeb, udzielają także detektywi oraz byli funkcjonariusze Policji, organów ścigania oraz urzędów skarbowych. 

Nasi specjaliści:

Marcin Buśko

Marcin Buśko

Adwokat, Partner
Oskar H. Skoczylas

Oskar H. Skoczylas

Adwokat