Specjalizacja

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ze względu na obowiązujące przedsiębiorców krajowe i europejskie przepisy dotyczące prawa do prywatności, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych stanowią ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona danych osobowych, to nie tylko sprawa indywidualna pomiędzy przedsiębiorcą, a jego klientem, czy pracownikiem – współcześnie, jest to część wizerunku przedsiębiorcy, który oceniany jest przez pryzmat tego jak postępuje z danymi osobowymi. Doradzając w zakresie specjalizacji ochrony danych osobowych łączymy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin, zapewniając naszym Klientom kompleksową obsługę, nie tracąc z pola widzenia szerokiego spektrum przepisów wpływających na prawidłowość działalności przedsiębiorcy.

Czym się zajmujemy?

Dostrzegamy niezaprzeczalny wpływ świata cyfrowego na codzienne życie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Nowoczesne technologie, opierające się na gromadzeniu i przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych, wymagają szczególnej uwagi. Dlatego też, w ramach specjalizacji ochrony danych osobowych działamy w zakresie HR, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, bankowości i finansów oraz prawa karnego.

Doradztwo pracowników i współpracowników Kancelarii w zakresie specjalizacji ochrony danych osobowych oferuje wsparcie i doradztwo w zakresie:

  • analizy i audyty ochrony danych – przeprowadzony we współpracy z wyspecjalizowanymi audytorami oceny poprawności przetwarzania danych osobowych przez naszych Klientów, dokonując weryfikacji zgodności z RODO;
  • wdrażania polityk, rejestrów i procedur – zajmujemy się całościowym projektowaniem procedur oraz polityk dotyczących przetwarzania danych osobowych przez naszych Klientów, opracowujemy niezbędną dokumentację, tworzymy zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  • tworzenia dokumentów (informacji, zgód) – przygotowujemy dla naszych Klientów pełne komplety wymaganych przez przepisy krajowe i unijne dokumentów, w tym wzorów informacji o przetwarzaniu danych, polityk prywatności, wzorów zgód na przetwarzanie danych, w tym także zgód na rozpowszechnianie wizerunku oraz zgód w relacjach między pracodawcami a ich pracownikami;
  • zgłaszanie naruszeń – doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w przypadkach naruszeń przepisów dot. ochrony danych osobowych, analizujemy przypadki naruszeń pod katem konieczności zawiadomienia regulatora oraz osób, których naruszone dane dotyczą, doradzamy w zakresie podejmowania środków zaradczych;
  • sprawy pracownicze – wspieramy naszych Klientów w sprawach z pracownikami oraz przetwarzaniem danych osobowych pracowników, przygotowujemy niezbędne dokumenty, procedury i polityki, reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami na tle naruszeń danych osobowych;
  • umowy – negocjujemy, przygotowujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy w zakresie przetwarzania danych pomiędzy przedsiębiorcami, w tym agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami wchodzącymi w skład grup kapitałowych;
  • przekazywanie danych do państw trzecich – doradzamy przy przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych do państw Unii Europejskiej, a także do państw trzecich, niebędących stronami RODO, zapewniamy bezpieczeństwo transferu i przetwarzania danych osobowych przez podmioty międzynarodowe.

W zespole Kancelarii znajdują się specjaliści z zakresu prawa pracy, RODO i ochrony danych osobowych, mający wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Stale współpracujemy także ze specjalistami z branży IT, HR oraz licencjonowanymi audytorami.

Nasi specjaliści:

Joanna Mikucka

Joanna Mikucka

Radca Prawny
Bartosz Ozga

Bartosz Ozga

Aplikant Adwokacki